Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die Radekheim, met maatschappelijke zetel te Groenplaats 18, 3621 Oud-Rekem (hierna “Radekheim” of “wij” of “ons”) verzamelt o.m. via https://radekheim.eu/ (hierna “Website”) en (ii) op het gebruik ervan voor de uitvoering van de dienstverlening door Radekheim en/of (iii) (gepersonaliseerde) marketing toepassingen door Radekheim. Radekheim vindt het garanderen van uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil Radekheim de betrokkene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (hierna “u” of “je”) in detail informeren over die verwerking en de bijhorende rechten door Radekheim.

1. Aanvaarding van de Privacyverklaring

Bij het bezoeken van de website worden uw persoonsgegevens bijgehouden door Radekheim. Deze Privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld bij het booking- en contactformulier en dien je uitdrukkelijk te aanvaarden. We raden je aan deze Privacyverklaring grondig te lezen. Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je deze stellen op het bovenstaand adres of per e-mail op info@radekheim.eu.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Radekheim, dit is een soort organisatie met als doel locatie verhuren voor vergaderen, brainstormen, ….

U kan ons steeds bereiken per e-mail op info@radekheim.eu of per telefoon op +32 4 94 14 11 48.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Bij een bezoek aan de Website verzamelen wij uw technische informatie. Hieronder wordt voornamelijk verstaan uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag.

Bij het invullen van het booking- of contactformulier verzamelen wij uw identiteitsgegevens. Hieronder wordt verstaan uw naam, voornaam en e-mailadres.

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

  • Technische informatie via cookies; Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij via cookies de voormelde technische informatie (zie punt 3).
  • Uw identiteitsgegevens via het booking- en contactformulier

5. Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

De verwerking van persoonsgegevens past in ons beleid om u van onze service te kunnen dienen. In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor:

1. Het uitvoeren van bookingen;

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties

Uw e-mail adres en post-adres wordt door Radekheim gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties, events en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten, waarvoor u kunt sparen. Wij zullen u +/- 1 mail-campagnes per maand toesturen.

3. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

Radekheim streeft ernaar om de Website en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Radekheim statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Radekheim kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

4. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;

Radekheim gaat graag via het web en de (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de Website en social media over producten en/of diensten.

Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Radekheim volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. Radekheim volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Radekheim behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

5. Afhandelen van vragen en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de supportdesk van Radekheim, omdat je vragen of klachten hebt, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan.

Radekheim kan jou vragen om meer persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

6. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (Rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om onze overeenkomst uit te voeren, o.m. bij het invullen van het booking- en contactformulier.

Tevens is het in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

Uw persoonsgegevens mogen wij eveneens verwerken om u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen:

  • Indien u zich hebt ingeschreven voor de Radekheim nieuwsbrief en ons de toestemming heeft gegeven om u nieuwsbrieven te versturen. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelaar van onze website, de drukker van gepersonaliseerde uitnodigingen, … Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Radekheim zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

8. Toegang tot en aanpassing van persoonsgegevens

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Radekheim van jou verzamelt en gebruikt, kun je Radekheim vragen om hiervan een overzicht te sturen.

Radekheim zal je dan wel verzoeken een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via info@radekheim.eu.

Radekheim zal binnen twee (2) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. Radekheim zal ook binnen twee (2) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen door te mailen naar info@radekheim.eu

9. Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be

Blijf op de hoogte

Wil je een zakelijke bijeenkomst organiseren die bij alle deelnemers een blijvende indruk nalaat? In Radekheim ontmoeten mensen elkaar in een luxueus decor en een gemoedelijke sfeer, op een charmante locatie.

Laat je gegevens achter zodat we je kunnen uitnodigen voor de opening.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes en events bij Radekheim?